ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
14.11.2023 | Postępowanie 311/WZP/2023

Zakup z dostawą fabrycznie nowych telefonów IP Cisco CP-7821-K9, Cisco CP-8851-K9, Cisco moduł rozszerzający CP-8800 dla ZZW

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe 311wzp2023
  2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
  4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – Umowa wzór
  6. Protokół z rozstrzygnięcia