ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
08.11.2022 | Postępowanie 310/WZP/2022

“Zieleniec na Młocinach – Plac dla pieszych” – Realizacja części projektu nr 181 z Budżetu Obywatelskiego edycja na 2021 r. pt. „Zielone Młociny – Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny”

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania – wzór umowy
  3. Załącznik Nr 2 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 do zapytania – formularz ofertowy
  5. Załącznik Nr 4 do zapytania – wykaz osób
  6. Projekt zagospodarowania terenu
  7. Projekt stałej organizacji ruchu