Zapytanie ofertowe | Usunięcie elementów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów na terenie otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie