Zał. 4. Lokalizacja i powierzchnia utwardzenie ciągu pieszego i usuniecie słupów | Usunięcie elementów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów na terenie otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie