Zał. 1. oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Usunięcie elementów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów na terenie otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie