załącznik nr 3 – opis robót | Wymiana drewnianych palisad na placu zabaw w Ogrodzie Krasińskich, przy ul. Barokowej