ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18.10.2022 | Postępowanie 298/WZP/2022

wykonanie okresowych kontroli rocznych stanów technicznych obiektów budowlanych – placów zabaw, siłowni plenerowych, psich wybiegów, itp. (zgodnie z wykazem – załącznik nr 1), będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Zapytanie ofertowe – przegląd place zabaw, siłownie, itp. 18.10.2022 – wersja dostępna

3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

4. wykaz pacy zabaw, siłowni plenerowych i innych obiektów

5. Komunikat_298_WZP_2022

6. Protokół_298_WZP_2022