Zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-dotyczace-braku-podstaw-wykluczenia-3 | Koncepcja, projekt, opracowanie graficzne/tekstowe i wykonanie wystawy w niestandardowej przestrzeni wystawienniczej – 4 oszklonych kubikach na bulwarze Pattona