Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – wzór umowy_27.09.2023_ARS | Dostawa i montaż 7szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim