Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy | Dostawa i montaż 7szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim