Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – warunki techniczne wykonania umowy i zasady wykonania prac | Dostawa i montaż 7szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim