Protokół z przeprowadzeonego postępowania_288WZP2023 | Dostawa i montaż 7szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim