ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
03.11.2022 | Postępowanie 287/WZP/2022

Utwardzenie powierzchni gruntu na leśnym ciągu pieszym na terenie skarpy od ul. Statkowskiego na terenie ścieżki rekreacyjnej wokół rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zalącznik 1. Brak podstaw wykluczenia
  3. Zalącznik 2. OPZ
  4. Zalącznik 3. Zakres prac i ceny jednostkowe
  5. Zalącznik 4. Lokalizacja i powierzchnia
  6. Zalącznik 5. Warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac
  7. KOMUNIKAT 1
  8. Protokół z przeprowadzonego postępowania 287WZP2022