ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
27.10.2023 | Postępowanie 285/WZP/2023

Przegląd serwis i konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji w urządzeniach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2024 r.

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe
  2. zał. 1 formularz ofertowy
  3. zał. 2 oświadczenie
  4. zał. 3 oświadczenie doczycące braku podstaw wykluczenia
  5. zał. 4 OPZ
  6. załącznik 5 do zapytania ofertowego
  7. protokół285WZP2023