ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
20.10.2023 | Postępowanie 282/WZP/2023

Wykonanie, dostarczenie i wymiana w miejsce zniszczonej, znajdującej się na bulwarze Jana Karskiego, tablicy informacyjnej upamiętniającej patrona bulwaru

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe 282_WZP_2023
  2. Załacznik nr 1-OPZ_tablica
  3. Zał. nr 1 do OPZ
  4. Zał. nr 2 do OPZ
  5. Zał. nr 3 do OPZ
  6. Zał. nr 4 do OPZ
  7. Zał. nr 5 do OPZ
  8. Protokół z postępowania 282_WZP_2023