Załącznik nr 4 – wzór umowy | Zakup wraz z dostawą 75 sztuk Eaton Ellipse PRO 850 FR dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy