ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
17.10.2023 | Postępowanie 278/WZP/2023

Zakup wraz z dostawą 75 sztuk Eaton Ellipse PRO 850 FR dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe UPS
  2. Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Załącznik nr 2 -Formularz cenowy
  4. Załącznik nr 3 -Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – wzór umowy
  6. Komunikat nr 1
  7. Protokół 278/WZP/2023