Załącznik Nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wykonanie 500 szt. metalowych przypinek typu pinsy wraz z dostawą wg projektu Zamawiającego (ponowione)