ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
15 październik 2021 | Postępowanie 273/WZP/2021

Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, Rejon 5 – Dzielenice: Ochota, Włochy, Ursynów

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. zał. nr 1 do ZO formularz-ofertowy
  3. zał 2 do ZO i zał nr 1 do umowy – kosztorys ofertowy
  4. zał. nr 3 do ZO wzór umowy
  5. zał 2 do umowy- warunki realizacji umowy i standardy jakościowe prac
  6. zał. nr 3 do ZO wzór umowy
  7. Protokół z postępowania