ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
23.10.2023 | Postępowanie 272/WZP/2023

Zakup, dostawa i montaż 2 nowych urządzeń do ćwiczeń do siłowni plenerowej na Bulwarze Flotylli Wiślanej, będącej w administrowania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. zapytanie ofertowe_wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1 – wzór umowy
  4. Załącznik nr 2 – poglądowe zdjęcie urządzeń
  5. Załącznik nr 3 – mapa
  6. Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  7. Protokół z rozstrzygnięcia 272WZP2023