załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – zakres przeglądów i konserwacji | Wykonywanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach obiektu „Przystań Warszawa”.