05_Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dokumentacja powykonawcza_cz2 | Wykonywanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach obiektu „Przystań Warszawa”.