ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
20 październik 2021 | Postępowanie 266/WZP/2021

Utwardzenie powierzchni gruntu na leśnym ciągu pieszym na terenie skarpy od ul. Statkowskiego na terenie ścieżki rekreacyjnej wokół rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe_
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – zakres prac i ceny jednostkowe
  4. Załącznik nr 3 – lokalizacja z powierzchnią wykonywania prac
  5. Załącznik nr 4 – warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe prac
  6. Załącznik nr 5 – wzór umowy
  7. Protokół z przeprowadzonego postępowania