zał. nr. 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wykonywanie badań profilaktycznych (wstępne, okresowe, kontrolne) z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2024 r. do 20.12.2024 r.