ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18.10.2023 | Postępowanie 263/WZP/2023

Wykonywanie badań profilaktycznych (wstępne, okresowe, kontrolne) z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2024 r. do 20.12.2024 r.

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe
  2. zał. nr.1 – formularz ofertowy
  3. zał. nr. 2 – oświadczenie wykonawcy
  4. zał. nr. 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. umowa
  6. protokół z post. 263WZP2023