Załącznik – nr – 3a zdjęcia obrazujące rodzaj betonu z jakiego ma być wykonany kosz | Wykonanie, dostarczenie i ustawienie 55 sztuk okrągłych betonowych koszy z wkładem z blachy ocynkowanej o pojemności 70 l