zał 6 tabela inwentaryzacyjna | Czyszczenie budek lęgowych