zał 3 WZÓR UMOWY_budki lęgowe | Czyszczenie budek lęgowych