Załącznik nr 12 do ZO – wykaz osób ZMIANA | opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej trzech ogrodów biocenotycznych dla projektu z Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 nr 1571 pn. „Ogrody biocenotyczne dla Warszawy – zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą”