ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25.08.2022 | Postępowanie 250/WZP/2022

Dostawa farb przeznaczonych do malowania nawierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie_ofertowe
  2. Zapytanie_ofetrowe-wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  4. Załącznik nr 2 – formularz cenowy
  5. Protokół z postępowania