Załącznik nr 3. Wzór umowy | Zakup 5 szt. betonowo – drewnianych koszy na śmieci wraz z dostawą i ustawieniem na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy