ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25.10.2023 | Postępowanie 247/WZP/2023

Likwidacja powstałego uszkodzenia skarpy grobli stawu nr 1 w Parku Dolinka Służewiecka w rejonie skrzyżowania ulic Dolina Służewiecka i Puławska w Warszawie, na terenie działki nr ew. 22 z obrębu 1-04-14

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe 23.10.2023 r..BES
  2. Oświadczenie wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia
  3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 – przedmiar
  5. projekt umowy