Protokół 246WZP2023 | Zakup i montaż piętnastu stojaków rowerowych typu U o wymiarach 100 cm długości i 80 cm wysokości