Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy | Wykonanie 18 odrębnych nawierzchni pod ławki BO 818