Zalacznik nr 4 oswiadczenie dot braku podstaw wykluczenia | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wewnętrznej sieci kablowej zasilającej stanowiska kontenerowe i plac do składowania łodzi wraz z dostawą i montażem dwóch latami oświetleniowych