Załącznik nr 2 – lokalizacja zakazów wjazdów po prawej stronie Wisły. | Wykonanie projektów organizacji ruchu na terenach wewnętrznych – wjazdy w międzywale