ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18.09.2023 | Postępowanie 232/WZP/2023

Wykonanie usługi merytorycznego opracowania 18 artykułów na stronę internetową www.zzw.waw.pl dotyczących 18 warszawskich parków będących w zarządzaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz redakcja i korekta tekstu

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe 232/WZP/2023 – skan
  2. zapytanie ofertowe 232/WZP/2023 – wersja dostępna PDF
  3. Załącznik nr 1 – szablon artykułu o parku
  4. Załącznik nr 2 -Wzór umowy
  5. Załącznik nr 3 -Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
  6. Załącznik nr 4 – Formularz oferty
  7. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
  8. Protokół z przeprowadzonego postępowania