Protokół z postępowania 231WZP2023 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz SWIORB na remont nawierzchni boiska do koszykówki na Skwerze Ormiańskim od ul. Morszyńskiej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie na terenie wpisanym do rejestru zabytków