ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.09.2023 | Postępowanie 231/WZP/2023

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz SWIORB na remont nawierzchni boiska do koszykówki na Skwerze Ormiańskim od ul. Morszyńskiej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie na terenie wpisanym do rejestru zabytków

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. zapytanie ofertowe – wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
  4. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 3 – mapka
  6. Protokół z postępowania 231WZP2023