ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
28.01.2022 | Postępowanie 21/WZP/2022

Inwentaryzację ornitologiczna Portu Czerniakowskiego, Ogrodu Krasińskich, Parku Praskiego oraz zespołu Parków położonych wzdłuż ul. Dolina Służewiecka

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wzór umowy
  5. Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  6. Załącznik nr 2 do umowy zakresy terenowe
  7. Protokół z postępowania