ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18 lutego 2021 | Postępowanie 21/WZP/2021

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewskiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy” wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, uzgodnień, opinii, odstępstw, zezwoleń umożliwiających realizację Inwestycji w terenie.

Dokumenty do pobrania

 

  1. zapytanie ofertowe – Projekt ujęć wód
  2. zał. nr 1 do zapytania -Projekt umowy
  3. zał. nr 1 do umowy – OPZ
  4. zał. nr 3 do umowy – Harmonogram
  5. zał. nr 2 do zapytania -Formularz ofertowy
  6. zał. nr 3 do zapytania – Wykaz pracowników
  7. Protokół z postępowania