ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
19 lutego 2021 | Postępowanie 45/WZP/2021

Naprawa uszkodzonych dwóch rzeźb chłopców po akcie wandalizmu, znajdujących się w Dolince Szwajcarskiej w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia (Program prac konserwatorskich restauratorskich)
  3. Informacja o złożonych ofertach
  4. Protokół 45_WZP_2021