ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
20.07.2022 | Postępowanie 206/WZP/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) z podziałem na zadania (…) z uwzględnieniem „Sprawozdania z badań i ekspertyz podziemnej budowli Elizeum”

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe 206 WZP 2022
  2. Protokół z postępowania