formularz ofertowy | Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i kartograficznej dla rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami