ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
08.07.2024 | Postępowanie 159/WZP/2024

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i kartograficznej dla rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe.BES
    2. formularz ofertowy
    3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
    5. Wzór-umowy linia brzegowa