Zał. nr 1 -Formularz ofertowy | Zakup wraz z dostawą środków dla potrzeb zapewnienia właściwej jakości wody w zbiornikach wodnych na Polu Mokotowskim