ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
10.07.2024 | Postępowanie 186/WZP/2024

Zakup wraz z dostawą środków dla potrzeb zapewnienia właściwej jakości wody w zbiornikach wodnych na Polu Mokotowskim

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe.BES
    2. Zał. nr 1 -Formularz ofertowy
    3. Zał nr 2 Formularz cenowy Wykaz asortymentu wraz z cenami.
    4. Zał. nr 3 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
    5. zał. nr 4 Projekt umowy