06 – zał 2 formularz – mapy parków | Usługa wykonania opracowań graficznych 15 map parków, którymi administruje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wraz z naniesionymi znakami topograficznymi i kartograficznymi