ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
01.07.2024 | Postępowanie 184/WZP/2024

Usługa wykonania opracowań graficznych 15 map parków, którymi administruje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wraz z naniesionymi znakami topograficznymi i kartograficznymi

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie_ofertowe_184WZP2024
  2. zał.1 umowa-wzór -mapy parkówDB-MS-DB
  3. zał 2 formularz – mapy parków
  4. zał 4 wykaz osob – mapy parków
  5. zał.5 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  6. zapytanie ofertowe – mapy parków