ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
20.07.2022 | Postępowanie 176/WZP/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rekreacyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji zwycięskiego budżetu obywatelskiego 2020 „Do lasku na kole” (Zadanie 1) oraz zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego na rok 2019 „Zielona aleja – łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments” – nr 1614 (Zadanie 2). II

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do ZO_Umowa
  3. Załącznik nr 1 do Umowy _formularz-ofertowy
  4. Załącznik nr 3 do Umowy KARTA NADZORU AUTORSKIEGO
  5. Załącznik nr 2 do ZO _formularz-ofertowy
  6. Załącznik nr 3 do ZO_wykaz usług
  7. Załącznik nr 4 do ZO_wykaz osób
  8. Protokół z postępowania